MySQL Danışmanlığı

MySQL günümüzde sıklıkla kullanılan veritabanlarından biridir. Küçük ve büyük kurumlar da çok sık kullanılır. 23 mayıs 1995 yılın da açık kaynak olarak Oracle bünyesin de “Michael Widenius” tarafından geliştirirlmekteydi. (Michael Widenius artık kızı Maria’ ın ismini veridği, MySQL ile aynı özelliklere sahip MariaDB geliştirmektedir.)  Oracle, GPLV2 lisansıyla açık kaynak olarak dağıtılmaya devam etmektedir. MySQL ilişkisel  (RDBMS) veri tabanıdır.  Her veri taba’nın da olduğu gibi MySQL ‘ de temel veri tabanı özellikleri’nin dışında kümeleme ve hata toleranslı çözümler sunmaktadır. Ayrıca hemen hemen tüm proglama dilleriyle hızlıca çalışmaya hazırdır.

OfisBulutta olarak MySQL verdiğimiz destekler:

 • Genel destekler:
  Kurulum ve dağıtık mimari planlaması
  Sağlık kontrolü ve bakım  (Health check & Maintenance)
  Backup ve en iyi recovery çözümleri
  Linux/Unix kaynak planması ve kernel tuning desteği
  Sürüm yükseltme ve taşıma
 • Yüksek erişilebilirlik (High availability):
  Mysql Master-Slave, Master-Master ve GaleraCluster, Percona XtraDB cluster
 • Yük dengeleme ve hata toleransı (Loadbalance & Failover):
  Haproxy, ProxySQL
 • Monitoring:
  Prometheus & Grafana
  Zabbix